Зачароване Озеро

Публічний договір-оферта

з надання готельних послуг замовлених https://zacharovane.vn.ua

Фізична особа-підприємець Красовська Ірина Микитівна, реєстраційний номер 2972703026, що діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і зареєстрована, як платник єдиного податку та відноситься до ІІ категорії платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, місцезнаходження якої: м. Вінниця, вул.Князів Коріатовичів, 54 іменована надалі – “Виконавець”, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі “Замовник”, з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали даний договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.

1.4. Готельна послуга – дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

1.5. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, на базі відпочинку “Зачароване озеро”, яка розташована за адресою: смт Стрижавка, урощиче «Піонерські табори» (надалі – Готель).

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється через сайт zacharovane.vn.ua, де пропонують послуги Готелю.

3.2. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.

3.3. Варіанти оплати при бронюванні та типи бронювання:

3.3.1. “Гарантоване бронювання” – бронювання з передоплатою вартості за весь період проживання або за частину. При Гарантованому бронювання з передоплатою вартості за весь період проживання дозволено, за узгодженням Сторін, скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання за 5 (п’ять) діб до запланованої дати заїзду;

3.3.2. “Негарантоване бронювання” – бронювання без попередньої оплати. При Негарантованому бронюванні не дозволено скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання;

3.4. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Гарантованому бронюванні”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (не заїзд), і не скасував бронювання за 5 (п’ять) діб до передбачуваного дня заїзду, передоплата в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання або його частина, що фактично була проплачена Замовником, не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення номеру, який було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя або його частина, що фактично була проплачена Замовником.

3.5. У випадку якщо Замовник або Гість при “Негарантованому бронюванні”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (не заїзд), і намагався скасувати, або модифікувати, або змінити бронювання, Виконавець має право стягнути з Замовника або Гостя грошові кошти в сумі 100% від вартості проживання за весь період проживання в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% вартості загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.

3.6. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Інтернет бронюванні”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (не заїзд), або скасує, або змінить, або модифікує бронювання до передбачуваного дня заїзду, передоплата сплачена ним в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання або його частина, що фактично була проплачена Замовником, не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення номеру, який було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя або його частина, що фактично була проплачена Замовником.

3.7. При негарантованому (без попередньої оплати) бронюванні, бронювання на розсуд Виконавця може бути анульоване.

3.8. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

3.9. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з Готелю є 12:00 година (за Київським часом), часом заїзду – 14:00 година (за Київським часом).

3.10. У випадку несвоєчасної ануляції замовлення відповідно до умов цього договору (в тому числі у випадку, якщо Замовник, або Гість не скористалися послугою проживання (не заїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання у випадках передбачених цим договором) Виконавець має право стягнути з Замовника або Гостя штраф в розмірі 100% від загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя, шляхом списання коштів з платіжної карти такого Замовника та/або Гостя, данні якої (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) були передані Замовником або Гостем будь-яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів.

3.11. У випадку проведення святкових заходів (фестивалів, концертів, спортивних змагань, офіційних заходів тощо), та/або святкування державних свят, Виконавець має право змінити ціни на Послуги на час проведення таких святкових заходів без повідомлення про це і згоди Замовника. При цьому рахунки щодо оплати яких виставлені Виконавцем і повністю оплачені Замовником зміні не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Надсилати Виконавцю замовлення на бронювання (резервування) готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.

4.1.2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих (зарезервованих) послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

4.1.4. Письмово повідомляти Виконавця про ануляцію та/або зміну замовлення заброньованих послуг не пізніше ніж за 5 (п’ять) діб до дати заїзду Замовника або Гостя (своєчасна ануляція).

4.1.5. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані (зарезервовані) номери, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 5 (п’ять) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при не заїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору).

4.1.6. Сплатити штраф в розмірі 100% загальної вартості проживання за весь період проживання, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 5 (п‘ять) діб до дати заїзду) або у випадку Інтернет бронювання) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при не заїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору), в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) будь яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.2.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 4.1.4 даного договору.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці бази в Інтернеті за адресою: zacharovane.vn.ua, необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним готельним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Готелі.

4.3.2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.

4.3.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

4.3.4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмірах, які визначені розділом 3 цього договору.

4.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання в Готелі, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів. У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Замовником або Гостем, матеріальні збитки і (чи) штрафи, передбачені цим договором, Замовнику повертається залишок внесеної раніше оплати.

4.4.3. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення та права, які визначені в Правилах проживання бази відпочинку «Зачароване озеро».

5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

5.1. У вартість послуг включено: проживання.

5.2. Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

6.2 У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до відповідного суду.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Виконавець зберігає за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг.

<9> ПЕРСОНАЛЬНЫ ДАННІ ТА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних з метою:

  • провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;
  • виконання умов цього Договору;
  • реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;
  • виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

9.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника та/або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника та/або Гостя за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

9.3. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на аудіозапис/запис телефонних розмов Замовника та/або Гостя з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото/відео-зйомку в приміщеннях Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.

9.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника та/або Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

  • для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;
  • при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору;
  • особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або його партнерів;
  • особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України.

З урахуванням умов цього пункту, Замовник та/або Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору:

9.6. Також, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником та/або Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.

9.7. Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник та/або Гість усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних Замовника та/або Гостя може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб’єктами відносин, пов‘язаними з персональними даними. Замовник та/або Гість усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Виконавця від пов‘язаної із цим відповідальності.